IDP, spol. s r. o.

NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

Pro vypracování projektu domu v kategorii nízko-energetický je nutné pracovat způsobem tzv. "Integrovaného navrhování". Již ve fázi studie musí spolupracovat architekt s ostatními profesemi. Vedle architektonické studie musí být zpracována i stavebně - energetická studie, která popíše investorovi cílové vlastnosti budovy v energetických veličinách i provozních nákladech. Stavebně - energetická studie se zpracovává ve variantních řešeních, kde se mezi sebou porovnávají jednotlivé varianty.

 

Rozdělení budov z hlediska energetické náročnosti

Tabulka základního rozdělení budov dle potřeby tepla na vytápění

KategoriePotřeba tepla na vytápění
Starší budovyČasto dvojnásobek hodnot pro obvyklé novostavby
Obvyklá novostavba80-140 kWh/(m2a) v závislosti na faktoru A/V
Nízkoenergetický dům< 50 kWh/(m²a)
Pasivní dům<15 kWh/(m²a)
Nulový dům<5 kWh/(m²a)

 

Vlivy na energetické vlastnosti domu

Z výše uvedeného seznamu vyplývá že se jedná o komplexní problematiku. Kde všechny body jsou významné, ale ne všechny můžeme výrazně ovlivnit.

 

Reference

RD Oravec 
Zastavěná plocha76,1 m²
Obestavěný prostor456,6m³
Energetická náročnost14,4 kWh/(m²a) = pasivní dům
Předpokládané roční náklady na vytápění11.500,- Kč/rok
Celková tepelná ztráta objektuQZTR = 4,88 kW
Roční spotřeba teplaQR = 10,886 kWh/rok = 39 GJ/rok