IDP, spol. s r. o.

ČINNOST FIRMY

  • VYPRACOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU
  • VÝBĚR VHODNÉ LOKALITY - OBJEKTU
  • PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
  • PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
  • INŽENÝRSKÁ ČINNOST
  • DODÁVKY STAVBY
GARANCE CENY
A ČASU
VE VŠECH STUPNÍCH
PROCESU
REALIZACE PROJEKTU